Opłaty

równoważnia ze skarbonką i małym domkiemOpłaty za czynności notarialne:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

Z zastrzeżeniem § 8–16 rozporządzenia, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.


Jesteśmy upoważnieni przez Ministra Sprawiedliwości do sporządzania aktów notarialnych i wykonywania czynności notarialnych.